tandartstarieven

Tandartstarieven

De tandartstarieven in Nederland worden ieder jaar vastgesteld door de NZa ( Nederlandse Zorgautoriteit). Als tandarts werkend in Nederland ben je verplicht deze tarieven te declareren met de daarbij horende codes.

Het lijkt voor u als patiënt erg makkelijk om de tarieven van een bepaalde behandeling op te zoeken. Dat is echter niet het geval. Veel behandelingen zijn samengesteld uit verschillende codes.

Bijvoorbeeld:
U hebt een één-vlaksvulling nodig en u zoekt op in de tarievenlijst : code V11, kosten € 22,41
Als u daarna de rekening van uw tandarts krijgt blijkt deze veel hoger uit te vallen. Hij heeft ook een verdoving gegeven code A10 á € 14,01. Omdat er een witte vulling is geplaatst, moet deze vastgelijmd worden code V20 á € 11,21 en omdat de kies ver achter in de mond zat en moeilijk droog te houden, is er een rubber lapje gebruikt code V50 á € 11,21.
De hele behandeling blijkt achteraf dus € 58,84 te bedragen.

Als patiënt kun je de tarieven die de tandarts declareert controleren met behulp van de tarievenlijst van de NZa. Het is voor u echter onmogelijk om zelf te berekenen wat een behandeling gaat kosten, omdat één behandeling samengesteld is uit diverse tariefcodes.

Wilt u vooraf weten wat een behandeling gaat kosten, laat dan altijd een kostenbegroting maken.

Aan de hand van deze kostenbegroting kunnen wij tevens voor u berekenen hoeveel uw tandartsverzekering gaat vergoeden en wat u zelf moet betalen.