Implantaten

Wat zijn implantaten?
Een implantaat is een kunstwortel die in het kaakbot wordt gezet. Het is de fundering voor kunsttanden. Een implantaat is gemaakt van titanium en wordt door het kaakbot goed geaccepteerd. Het is een lichaamsvriendelijk materiaal. Hierdoor hecht deze kunstwortel zich goed aan het kaakbot.

Het voordeel van een implantaat is dat deze de ontbrekende tand of kies vervangt zonder de andere tanden of kiezen te belasten. Bij een brug moeten de gezonde, aangrenzende tanden of kiezen beslepen worden. Bij een implantaat is dit niet nodig.
Daarnaast voelt een implantaat natuurlijk aan. Een implantaat zal u helpen uw zelfvertrouwen te behouden in het dagelijks leven.

Behandeling bij implantaat
Een behandeling voor implantaten begint altijd met een gesprek. Samen met ons bespreekt u het behandelplan. De vervolgstappen zijn de behandeling (de chirurgische fase): de implantaten worden geplaatst. Daarna volgt de rustperiode, zodat uw kaakbot goed om het implantaat heen kan groeien. Vervolgens zullen de kroon, brug of het klikgebit gemaakt worden om op de implantaten te worden gezet. Dit is dan de prothetische fase. Als laatste gaat u de nazorgfase in, waarin wij controles uitvoeren en waarbij hygiëne een belangrijke rol zal spelen.
In een overzicht zijn het eigenlijk 5 stappen:
  1. Gesprek en vooronderzoek
  2. Plaatsen van implantaten
  3. Rustperiode
  4. Plaatsen van kroon, brug of klikgebit
  5. Nazorg
Gesprek en vooronderzoek
U bespreekt samen met ons wat er gaat gebeuren tijdens de behandeling. Wij maken röntgenfoto’s. Deze foto’s gebruiken wij om het kaakbot en de ligging van wortels en gebit te controleren. Daarnaast zal er een kort mondonderzoek plaatsvinden. Samen met ons bespreekt u uw gezondheid (en uw eventuele medicijngebruik). Met al deze gegevens maakt u samen met ons een planning voor de gehele behandeling. Let op: uw tandvlees moet gezond zijn. Anders is de kans op complicaties groter, waarbij het implantaat zelfs kan uitvallen. Het tandvlees mag niet ontstoken zijn. Daarnaast kan roken  de kans op verlies van de implantaten vergroten.
Plaatsen van implantaten
U zult zich hier waarschijnlijk het meeste zorgen over maken. Eigenlijk is dit een vrij eenvoudig proces. Uw tandvlees zal eerst plaatselijk worden verdoofd. Als de verdoving volledig is ingewerkt, zal er een sneetje gemaakt worden in het tandvlees op de plek waar het implantaat komt te zitten. Via het sneetje kunnen wij het kaakbot bereiken. Vervolgens wordt er een klein gaatje (tot de juiste dikte en diepte van het implantaat) geboord in het kaakbot. Tenslotte zal het implantaat worden geplaatst / vastgeschroefd in het kaakbot en wordt er een tijdelijk genezingskapje overheen geplaatst. Klaar!
Rustperiode
Het implantaat heeft nu rust nodig. Dit heet de rustperiode ofwel inhelingsperiode. Dit is nodig zodat het implantaat vastgroeit in het kaakbot. De rustperiode kan tussen 1,5 maand en 6 maanden duren. Dit heeft te maken of het implantaat in de boven- of onderkaak zit. Bij de onderkaak groeit het implantaat sneller vast, omdat dit harder bot is dan de bovenkaak. Belangrijk is dat u de eerste dagen geen grote inspanningen dient te doen, zoals bijvoorbeeld sporten.
U wilt tijdens de rustperiode natuurlijk niet met een gat of enkele gaten in uw gebit zitten. Gedurende die tijd kan er vervanging worden geregeld, hoewel vervanging achter in de mond niet direct nodig is. De vervanging kan bijvoorbeeld het oorspronkelijke kunstgebit zijn dat iets is aangepast. Of u krijgt een tijdelijke kroon- of brugconstructie.
Plaatsen van kroon, brug of klikgebit
En dan wordt een kroon, brug of klikgebit geplaatst op het implantaat. Deze behandeling gebeurt in kleinere fases. Afhankelijk van het soort prothese en de complexiteit zullen twee of meerdere behandelingen plaatsvinden. Een klikgebit vereist meestal 5 afspraken.
Eerste paar dagen: volhouden
De eerste paar dagen kunt u het beste het kunstgebit ’s nachts inhouden. De wonden zijn dan namelijk nog open. Laat wel de pijnlijke plekken en de randen verwijderen, zodat het gebit niet juist extra pijn doet. Na een paar dagen zijn de wonden grotendeels genezen. Ga het kunstgebit ook niet langer ’s nachts dragen. Het is beter voor de kaken als deze niet te zeer hieraan wennen.
Nazorg
Als de prothese geplaatst is, is de behandeling eigenlijk klaar. Het enige dat nog moet gebeuren is de nazorg. Samen met ons maakt u een controleafspraak. Deze afspraak zal na 3, 6 of 12 maanden plaatsvinden, afhankelijk van uw soort prothese. Er worden dan nieuwe röntgenfoto’s gemaakt en gecontroleerd worden of de prothese en het implantaat goed functioneren. Daarbij wordt ook gekeken naar de mondhygiëne.
Hoe lang duurt de behandeling voor implantaten van begin tot eind?
Hoelang een behandeling precies duurt, is niet direct vast te stellen. Dit is onder andere afhankelijk van het soort prothese, in welke kaak het implantaat komt en de benodigde rustperiode. Dit verschilt dus per persoon.
Houd er in ieder geval rekening mee dat de behandeling in het gunstigste geval in totaal minimaal 3 maanden duurt bij een onderkaak. Bij de bovenkaak kan dit minimaal 6 maanden zijn.
Wat kost een implantaat?
De kosten voor een implantaat verschilt ook weer per prothese en persoon. Neem contact met ons op voor meer informatie en advies.
Een implantaat met, kroon erop zal in eenvoudige gevallen bij ons ongeveer €1300,- kosten. Als er meerdere implantaten tegelijk in dezelfde kaak worden geplaatst zal de prijs per implantaat sterk dalen.
Voor welke leeftijd is een implantaat?
Implantaten zijn niet gebonden aan leeftijd. Het is wel vereist dat men uitgegroeid is. Dit kan dus vanaf een leeftijd van 18 tot 20 jaar. Iedereen kan er voor in aanmerking komen.  In principe voor iedereen die iets aan het gebit wilt laten doen. Implantaten zijn vooral bedoeld om een of meerdere missende tanden op te vullen of om een gebit wat los zit vast te maken (klikgebit). Implantaten zijn ook zeer geschikt voor mensen die al een kunstgebit hebben, zoals vele senioren. De overstap van kunstgebit naar klikgebit wordt steeds vaker gedaan.
Klikgebit
Een klikgebit op implantaat heeft het voordeel dat het vast is geklikt. Het is krachtiger, sterker en voelt natuurlijker aan. U hoeft zich dus geen zorgen te maken dat het gebit uitvalt. Daarbij is kleefpasta, dat wordt gebruikt bij een normaal kunstgebit, ook niet meer nodig. Het klikgebit kan jarenlang mee. Hierbij geldt natuurlijk ook dat onderhoud vereist is.
Interesse?
Heeft u interesse in implantaten? Maak een afspraak met ons om de noodzaak en de mogelijkheden te bespreken. Wij adviseren u hierbij en geven uitleg over de behandelmethode.